NL EN

Q&A

Omdat we maatoplossingen uitwerken, vertrekken we vanuit de realiteit van de cliënt. Dit betekent dat we ons niet beperken tot specifieke sectoren. Het is onze ambitie alle organisaties wereldwijd bij te staan bij het aanpakken van hun strategische uitdagingen om maximale toegevoegde waarde te creëren. De diversiteit aan sectoren laat ons toe over sectoren heen te denken en de best mogelijke oplossingen voor de klant uit te werken vanuit een overkoepelende visie. Bij VLS CONSULTiNG denken we dan ook in termen van ecosystemen.

 

Strategisch HR is HR dat niet om HR draait maar om de business. Door geïntegreerde systemen en praktijken te ontwerpen die vertrekken vanuit de organisatiestrategie en die inzetten op het bouwen van organizational capabilities kan een competitief voordeel gecreëerd worden dat uw business performance blijvend verhoogt. Dat is waar het bij strategisch HR om draait. Inzetten op strategisch HR kan de productiviteit tot 29% verhogen. Organisaties die excelleren in strategisch HR spelen tot 2,5 keer sneller in op marktveranderingen en zijn dubbel zo efficiënt in het reduceren van kosten in vergelijking met organisaties die niet actief aan de slag gaan met strategisch HR.

 

Leiderschap is invloed en om impact te hebben is invloed nodig. Bij VLS CONSULTiNG zijn we ervan overtuigd dat water naar beneden stroomt. Leiderschap is dan ook een proces dat constante aandacht vraagt. Door te investeren in uw groei als leider vergroot u uw persoonlijke meerwaarde. Deze staat rechtstreeks in verbinding met de kwaliteit en groei van uw organisatie. Uw impact als leider vergroten is uw impact op uw business performance vergroten.

Als strategy consulting firm staat of valt onze dienstverlening bij de tevredenheid van de cliënt. Omdat het onze ambitie is meer te doen voor de cliënt dan vooropgesteld, kunnen we alleen maar voor kwaliteit gaan. We zetten tijdens onze opdrachten dan ook standaarden die hoger liggen dan de kwaliteit die de cliënt vooropstelt. Zo garanderen we ons rendement contractueel. Verdienen we niet minstens 100% van uw investering voor u terug? Dan vervalt 50% van onze fees. Dagelijks maken onze mensen het winnend verschil door permanent te leren en op zoek te gaan naar de meest effectieve strategieën en oplossingen voor de cliënt. Door de oplossingen die we uitwerken meetbaar te maken, vertalen we kwaliteit zichtbaar naar u als cliënt.

Strategie is de core business van VLS CONSULTiNG. Om dit waar te maken staat meetbare toegevoegde waarde voorop in alles wat we doen. Dit betekent dat wij voor onze cliënten verdienen. De meerwaarde die we vooropstellen wordt enerzijds contractueel gegarandeerd en anderzijds door analyses en oplossingen op maat die verder kijken dan de voor de hand liggende oplossingen en die op zoek gaan naar die factoren die belemmerend dan wel stimulerend kunnen zijn voor succes. Zo slaagt VLS CONSULTiNG erin oplossingen met impact uit te werken.

Hoewel er andere kwaliteitsvolle strategy firms zijn met de ambitie meetbaar bij te dragen aan uw business performance zijn we er bij VLS CONSULTiNG van overtuigd dat we anders zijn. Wat ons onderscheidt zijn twee dingen: onze mindset en onze strategie. Wij geloven dat niets onmogelijk is en onze mensen zijn daar het levende bewijs van. Zij zetten zich dagelijks in om het onmogelijke waar te maken en niet te stoppen voor ze de beste oplossing gevonden hebben. Strategisch kiezen wij ervoor onze waarde contractueel te garanderen. Verdienen we niet minstens 100% van uw investering voor u terug? Dan vervalt 50% van onze fees.

VLS CONSULTiNG werkt gestructureerd, datagedreven en naar concrete assumpties of hypothesen. Zowat elke opdracht - ook individuele coaching opdrachten - starten met het afbakenen van de uitdaging. Dit gebeurt in een gesprek met de klant waar de richting aangegeven wordt. Deze kan heel vaag zijn (we willen 10% groeien) of zeer concreet (we willen een integratie voor de fusie van organisaties A en B om nieuwe strategie x maximaal te laten renderen) zijn. Vanuit de scope gaat VLS CONSULTiNG aan de hand van datagedreven vooronderzoek één of meerdere hypothesen bepalen die als toetssteen zullen dienen voor de analyse en de oplossing. De analyse wordt op maat ontworpen en behelst minstens het observeren van de praktijk en het analyseren van de cijfers. Van daaruit worden oplossingen met hoge business impact uitgewerkt en voorgesteld aan het Executive Committee. Tussentijds wordt teruggekoppeld over de voortgang. De klant heeft vervolgens de keuze VLS CONSULTiNG mee in te schakelen in de implementatie. Het is onze ervaring dat ondersteuning bij de implementatie het succes van de oplossing tot 70% kan verhogen. Bij Executive Coaching wordt een traject uitgestippeld op maat van de noden van de leider. Ook hier werkt VLS CONSULTiNG hypothesegedreven en met praktijkobservaties om de brug te slaan tussen theorie en toepassing in de praktijk. De effectiviteit en impact van de leider vergroten staan hier centraal.

Kort samengevat: samenwerking. Om maximale meerwaarde te creëren is het belangrijk dat u en uw organisatie bereid zijn samen te werken en informatie te delen. Door samen het pad naar de oplossing te bewandelen ontstaat er een wederzijds engagement en verhoogt de buy-in in de organisatie. Eigenaarschap en draagvlak zijn cruciaal voor oplossingen met impact. Daarom ondersteunen we u bij het aanpakken van verandering door tools en technieken aan te reiken die uw invloed en actiebereidheid kunnen vergroten. Door ons als strategische partner te beschouwen en ons de vrijheid van handelen te geven, kunnen wij voor u verdienen.

Aangezien wij verdienen voor onze cliënten zijn onze oplossingen een investering. Natuurlijk is niet steeds het nodige budget voorhanden en heeft de kwaliteit die we vooropstellen een prijs. Toch weten we dat de investering steeds loont. We garanderen dat indien we niet minstens 100% van uw investering voor u terug verdienen, 50% van onze fees vervalt. Door laser focus op het realiseren van meetbare meerwaarde en rendement wordt het financiële risico voor uw organisatie tot een absoluut minimum beperkt. Investeren in consultants wordt vaak gezien als downside en verlies. Bij VLS CONSULTiNG focussen we van bij de start op winst. Dit betekent voor u dat budget vrijmaken een opportuniteit wordt.

Wij kunnen alleen maar toejuichen dat alles prima verloopt! Echter, er schuilt een risico in deze denkwijze. Als individu en organisatie zijn we altijd onze eigen blinde vlek. Hoewel het zeker mag om te genieten van het feit dat alles prima verloopt, bestaat het risico in slaap te geraken. Het kan namelijk altijd beter. Organisaties moeten groeien om te overleven en dat doen ze door dagelijks stappen te zetten om de performance te verbeteren. Bij VLS CONSULTiNG weten we hoe belangrijk het is actief op zoek te gaan naar die verbetering. Er duiken altijd nieuwe strategische uitdagingen op, strategieën en mensen veranderen en er zijn altijd wel nieuwe opportuniteiten die zich aandienen. Er is altijd een volgend niveau. Wij helpen u graag dat niveau te bereiken.

Staat uw vraag hier niet tussen? Aarzel dan niet ons te contacteren. Wij helpen u graag verder!

Contacteer ons