NL EN

Een HR strategie op maat van snelle groei

04/01/2018

Iris Pauly

Volgens OESO zijn snelle groeiers bedrijven die minstens tien medewerkers tewerkstellen en die hun personeelsbestand drie jaar op rij met meer dan 20 procent zagen groeien. Uit studies blijkt echter dat niet veel organisaties deze snelle groei blijven aanhouden. Tussen de jaren 2000 en 2009 waren er 1908 snelle groeiers in Vlaanderen. Daarvan hield ongeveer de helft het hoge groeitempo slechts drie jaar vol. Eén bedrijf hield deze groei de volledige periode aan. Een artikel van 2016 in de Standaard vertelt ons dat Vlaanderen datzelfde jaar 438 ‘snelle groeiers’ telde, een heuse terugval dus.

Uitdagingen van snelle groeiers

Snelle groeiers worden dus gedefinieerd aan de hand van het aantal medewerkers en de toename ervan. Hoe groter uw organisatie, zeker wanneer deze ook nog eens snel groeit, hoe groter de uitdagingen. Men spreekt weleens van ‘groeipijnen’ in dit geval.

Het gekende tijdschrift Forbes vroeg aan twaalf snelle groeiers wat hun grootste uitdagingen zijn. Van de twaalf getuigenissen geven negen bedrijfsleiders te kennen dat hun grootste uitdagingen HR gerelateerd zijn. Dit kan gaan van het vinden en aantrekken van de nodige capabilities over het behouden van de vooropgestelde bedrijfscultuur tot het balanceren tussen de capaciteit die nodig is en het aannemen van nieuwe medewerkers.

Het goede nieuws is echter wel dat snelgroeiende bedrijven, volgens een Vlaamse studie van de Stichting Innovatie en Arbeid, meer aandacht hebben voor hun personeelsbeleid en vaker vormen van arbeidsorganisatie toepassen waarin er een grotere inbreng is van de werkvloer. Ze investeren meer in opleiding, ze gebruiken vaker competentieprofielen en voeren vaker functionerings- en/of beoordelingsgesprekken. Een Amerikaanse studie van HRCI/Inc. bevestigt dit. Ze ondervonden namelijk dat 63% van leiders en bedrijfseigenaars het eens was met de stelling dat ‘goed’ HR een organisatie mee helpt groeien. Zelfs 80% vond een HR verantwoordelijke of leider essentieel voor verdere groei.


Lees meer over de oplossingen van VLS CONSULTiNG omtrent HR strategieën op maat


Naar een volwaardige HR strategie

Dat HR met impact mogelijk is voor elke grootte van organisaties onderschreven we reeds in een vorig artikel. Hier kan u lezen op welke manier een KMO (met zelfs minder dan tien medewerkers) inspanningen met resultaat kan leveren op vlak van human capital. Snelle groeiers verschillen natuurlijk in die aard dat ze te maken hebben met een personeelsbestand dat snel toeneemt. Snelheid en flexibiliteit zijn hier sleutelwoorden, met als gevolg dat de HR strategie hier ook doordrongen van moet zijn.

Snelle groeiers moeten op een hoog tempo kunnen inspelen op veranderingen of noden. Deze leiders of ondernemers worden dan ook getypeerd door doeners of personen die onmiddellijk actie ondernemen. Het is dan ook essentieel dat de HR strategie vanaf het begin op maat van deze kenmerken wordt opgezet en dus in functie van de groei. Kies dus voor HR systemen en processen die kunnen omgaan met flexibiliteit indien nodig, vermijd dat u evolueert naar een administratief en log gegeven.

We ijveren vaak dat indien u als HR impact wil maken op de business, u verder moet gaan dan enkel operationele processen. Van mening zullen we niet veranderen, maar het is wel de basis waar u verder op dient te bouwen. Zeker wanneer uw personeelsbestand steeds groter wordt, is het voornaam om te zorgen dat processen zoals loonverwerking, administratie, verloning enzovoort eerst goed zitten. De valkuil bestaat echter om in deze fase te blijven hangen. Bij snelgroeiende organisaties is cashflow eveneens vaak een uitdaging. Meer en intensere HR praktijken kunnen daarom als een kost worden gezien in plaats van een investering die iets opbrengt.

Het is aan te raden om daarom op voorhand goed na te denken over welke resultaten u graag wil zien en wat er bereikt moet worden. Hier kan u budget tegenover stellen. Dit kan verschillen van organisatie tot organisatie, maar bij snelle groeiers zien we vaak dat het zoeken en aantrekken van talent één van de grootste uitdagingen is. Enerzijds moet het rekruterings- en selectieproces zo worden opgezet dat potentieel snel gevonden kan worden, maar anderzijds willen we toch waarschuwen om steeds waakzaam te zijn over de standaard die u hanteert. Wanneer u de lat niet hoog genoeg blijft leggen, kan dit op lange termijn nefaste gevolgen hebben voor de prestaties in uw bedrijf, maar zeker ook voor de cultuur.

Medewerkers kiezen vandaag steeds meer voor bedrijven waar mogelijkheden zijn om te kunnen ontwikkelen en groeien, dat verwachten ze ook in kleine organisaties. Volgens ons is het bouwen van een performance systeem dat gelinkt is aan een reward systeem daarom sterk aan te bevelen. U wil tenslotte dat het schaarse talent dat u hebt kunnen binnenhalen, ook blijft en de groei mee verder ondersteunt.

Wanneer u als snelle groeier inzet op bovengenoemde HR praktijken, die gelinkt zijn aan de bedrijfsstrategie, zal u gegarandeerd een impact kunnen maken op de business. Vergeet niet dat hoe meer medewerkers u in dienst heeft, hoe meer de vraag vanuit medewerkers zal rijzen waarom ze hier zijn, wat hun doel is, wat de toekomst voor hen brengt... Deze vragen hebben een antwoord nodig en daar ligt de taak van HR.